Hubris Sendromu

Hubris, Antik Yunan’da kibir anlamına gelir. Tanrısal ego, güç zehirlenmesi, kibir sendromu olarak da adlandırılabilir. Hubris sendromu, abartılı gurur, baskın bir kendine güven ve kendinden başkalarını içten bir küçümseme duygusu ve gerçeklikten kopuş ile karakterize bir kişilik bozukluğudur. Hubris sendromu diğer kişilik bozuklukları gibi belli yaş aralıklarında ortaya çıkmaz; belli süre gücü elinde tutan bireylerde […]