Hubris Sendromu

hubrşs sendromu, ego zehirlenmesi, tanrısal ego
Hubris sendromu bir tür kişilik bozukluğu mu?

Hubris, Antik Yunan’da kibir anlamına gelir. Tanrısal ego, güç zehirlenmesi, kibir sendromu olarak da adlandırılabilir.

Hubris sendromu, abartılı gurur, baskın bir kendine güven ve kendinden başkalarını içten bir küçümseme duygusu ve gerçeklikten kopuş ile karakterize bir kişilik bozukluğudur.

Hubris sendromu diğer kişilik bozuklukları gibi belli yaş aralıklarında ortaya çıkmaz; belli süre gücü elinde tutan bireylerde yaştan bağımsız olarak ortaya çıkabilen bir kişilik bozukluğudur. Hubris sendromu lider pozisyonuna gelen politikacıların yakalanma riski daha yüksek olan bir rahatsızlıktır.

Tanı Kriterleri

 1. Dünyayı öncelikli olarak güç gösterisi ve zafer arayışının arenası gibi görmeye yatkınlık (Narsistik kişilik bozukluğu)
 2. Kendi imgesini zenginleştirmek için kendisini hep iyi gösterecek durumlarda bulunmaya eğilim (Narsistik kişilik bozukluğu)
 3. İmaj ve görünümle ilgili orantısız kaygı (Narsistik kişilik bozukluğu)
 4. Gündelik etkinliklerinden mesihvari bir tarzda bahsetmek ve yüceltilmeye yatkınlık (Narsistik kişilik bozukluğu)
 5. Kendisiyle ulusu ya da kurumu özdeşleştirmek, kendi bakışı ve çıkarlarıyla ulusun/ kurumunkini özdeşleştirmek (Özgül kriter)
 6. Kendisinden üçüncü tekil şahıs zamiriyle ya da “biz” diye söz etmek (Özgül kriter)
 7. Kendi yargılarına aşırı güven ve başkalarının öneri ve eleştirilerini küçümsemek (Narsistik kişilik bozukluğu)
 8. Her şeyi kişisel olarak başarabileceğine dair kadiri mutlaklık hissi ve abartılmış kendine inanç (Narsistik kişilik bozukluğu)
 9. Çevresindeki fanilere ya da halka değil, tarih ve Tanrı’ya hesap vereceği inancı (Narsistik kişilik bozukluğu)
 10. Tanrı ve tarih karşısında haklı bulunacağına dair sarsılmaz inanç (Özgül Kriter)
 11. Sıklıkla artan bir yalnızlaşmanın eşlik ettiği gerçeklik duygusunun kaybı (Antisosyal kişilik bozukluğu)
 12. Huzursuz, acelecilik, pervasızlık ve dürtüsellik (Özgül Kriter)
 13. Ahlaki doğruluğu pratiklik, bedel ve sonuçların değerlendirilmesini önlemek için kullanma (Özgül)
 14. Kibirli yetersizlik; kendisine aşırı güvenen lider politikanın girdisi çıktısı hakkında kafa yormadığından işler yolunda gitmemektedir. (Histrionik kişilik bozukluğu)

  (Owen and Davidson 2009)

Hubris sendromunun 14 tanı kriterlerinin 7’si Narsistik Kişilik Bozukluğunun tanı kriterlerine de uyar. Bu açıdan bakıldığında bu sendromu narsistik kişilik bozukluğunun alttipi yada aynısı olup olmadığı düşünülebilir. Bununla birlikte hubris sendromunun tanı kriterlerinin ikisi antisosyal kişilik bozukluğu ve histrionik kişilik bozukluğu ile uyumludur. Tanı kriterlerinin 5’i ise bu sendroma özgüdür.

Tanı koyabilmek için aşağıdaki sayılan 14 dört bulgudan, 3 veya daha fazlası mevcut olmalıdır ve hubris sendromuna ait en az bir kriterin de mevcut olması gerekir.

Hubris sendromu, ilk kezi Psikiyatrist David Owen ve Jonathan Davidson tarafından dile getirilmiş, 2010 yılında tıp dünyasının önemli dergilerinden biri olan Brain’ de yayınlanmış.

Kaynak
1. brain.oxfordjournals.org